22/4/14

Ο ΝΤΟΝ ΚΙΧΟΤΕ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΛΑΙΑΝΘΡΩΠΟΙ

Εἶναι Δεδηλωμένον πλέον ὃτι ἐμεῖς εἲμεθα Καλοί ἐπιχθόνιοι, δηλαδή Καλοί ἂνθρωποι, καὶ ἒχομεν συνυπογράψει τὴν Δεδηλωμένην Σπύρου Χατζάρα περί τοῦ θέματος.
Δὲν ἀνήκομεν ὡς ἐκ τούτου εἰς τὴν Συνομοταξίαν ἐκείνων οἱ ὁποῖοι ἀποζητοῦν κουβάδες αἳματος εἲτε εἶναι ἰσλαμισταί, ὃπως κατήγγειλε πρὸ ἡμερῶν χριστιανή Ἡγουμένη ἐκ Συρίας, εἰς τὴν «Ντόϋτσε Βέλλε», εἲτε εἶναι ὀπαδοί τοῦ Καμένοφ. Οὒτε ἀνήκομεν εἰς τὴν Ὁμοταξίαν τῶν Κομμουνίστας οἱ ὁποῖοι τραγουδοῦν ἀκόμη: «Ἀφοῦ ἒτσι κι ἀλλιῶς ἡ Γῆ θὰ γίνῃ κόκκινη ἢ κόκκινη ἀπὸ ζωή ἢ κόκκινη ἀπὸ θάνατο θὰ φροντίσουμε ἐμεῖς γι’ αὐτὸ...»
Ὃπως λοιπόν ὑπάρχουν Καλοί ἐπιχθόνιοι, οἱ Ἂν-θρωποι, ὑπάρχουν Κά-θρωποι, Ὑπά-θρωποι ἀλλά καὶ Παλαιά-θρωποι.
Παλαιάθρωπος ἦτο καὶ Ντόν Κιχότε τοῦ Θερβάντες. Παλαιάθρωπος ἀλλά ὁ πλέον συμπαθής χαρακτήρ τῆς Κλασσικῆς διηγηματογραφίας.
Σήμερον τὴν 17ην Ἀπριλίου ἑορτάζομεν τὴν ἐπέτειον τῆς ἐπιστροφῆς τοῦ Ντόν Κιχότε, ἓνα χιλιόμετρο ἒξω ἀπὸ τὴν Νέα Μανωλάδα εἰς τα σύνορα Ἀχαΐας Ἠλείας. Ἐκεῖ ἐνεφανίσθησαν 40-50 φαντάσματα, κάπως ὡς ἀνύπαρκτες ὀντότητες. Πρῶτος εἶδεν αὐτὰ τὰ φαντάσματα, ὁ ἐλαφροΐσκιωτος βοηθός ἐκείνου ὁ Σάντσο Πάντσα, ὃταν αὐτὰ εἶχαν πλησιάσει πολύ κοντὰ καὶ ἀνέμιζαν λοστούς καὶ ρόπαλα. Τότε λοιπόν ὁ ἒφιππος Ντόν Κιχότε, τὴν 17ην Ἀπριλίου 2013, ὡς νεαρός καὶ ἀξιόμαχος, ἃρπαξεν τὸ δίκανον κυνηγετικόν του ξίφος καὶ τὰ ἒτρεψεν εἰς φυγήν τοὺς ἀνύπαρκτους γεμίζοντάς τὰ πόδια των μὲ σκάγια.
Ἡ ἐπιστροφή ὃμως τοῦ νεανία Ντόν Κιχότε, ὁ ὁποῖος συνεχίζει εἰς τὸ διηνεκές νὰ καταδιώκει ἀνύπαρκτους καὶ φαντάσματα, αὐτήν τὴν φοράν ἐπέσυρεν τὴν μῆνιν τῶν φίλων τῶν λαθραίων, τῶν ἀνύπαρκτων καὶ τῶν ἂλλων εγκληματικῶν στοιχείων, οἱ ὁποῖοι ὡς φαντάσματα εἰσβάλλουν εἰς τὴν Ἑλλάδα.
Τότε, κατὰ ἐντολήν τῆς Εὐρωπαίας Στρατηγίνας Cecilia Malmström ἒχρισεν τὰ φαντάσματα αὐτὰ ὁ Φαλακρός τοῦ «Σπηλαίου τῶν Ἀθανάτων», ὡς ἀνθρώπους διὰ νὰ ἀποκτήσουν ὓπαρξιν καὶ νὰ ἐκδιωχθῇ νομικῶς ὁ Ντόν Κιχότε, ὁ οποῖος ἐκτίει ποινήν εἰς ἀγροτικάς φυλακάς.
Οἱ δὲ ἒκπληκτοι κάτοικοι τῆς περιοχῆς διεσύρθησαν εἰς τὸ ΔΙΕΘΝΕΣ ὡς «ἀνθρωποφάγοι» καὶ τὰ προϊόντα των ἀπηγορεύθησαν ὡς «αἱματηραί φράουλαι».

Ἀντὶ λοιπόν νὰ κλαίομεν, διότι ἐθανατώθη τὸ Γελαστόν, τὸ Σκυθρωπόν καὶ τὸ Ἀνέκφραστον Παιδίον, ὁ Μέγας Παῖς, ὁ Ἂδωνις, διὰ τῆς Ἀνοχῆς τοῦ Ὑπέρ-Ποντίου Πελάτου, τοῦ Γκόλντμαν Σάκς ΧρηματοΣοροῦ, Ἀντί νὰ κλαίομεν καὶ νὰ ὀδυρόμεθα, διὰ αἱματοβρεγμένων λαμά... λαμαρινῶν, χαράσοντες τὴν ἡμῶν ράχην, διὰ τὸν υἱόν Ἰμάν Νουέλ, τὸν ὀνομαζόμενον σήμερον Ἰμάμ Νέλ, Ἀντὶ νὰ θρηνοῦμεν τὸν ἣρωα, λοιπόν, κάποιον ὀνομαζόμενον Ἀθάνάσιον Κλαρᾶν ἢ Μιζερίαν, ὃστις οὐδέποτε κατεδικάσθη εἰς θάνατον, ἀλλά ἐγκατελείφθη ἐκ τοῦ Ὑπερ-Ποντίου Πελάτου, μὲ συνέπεια νὰ συλληφθῇ εἰς Τροίαν – Πέργαμον καὶ χωρίς νὰ ὁδηγηθῇ εἰς τὴν Ρώμην ἀπεκεφαλίσθη καὶ ἡ κάρα αὐτοῦ ἐτέθη εἰς δημοσίαν θέασιν παρὰ τοῖς Τρικάλοις, ἐπιτρέπομεν εἰς φαντάσματα νὰ σκυλεύουν τὸ δέρας τῶν Ἑλλήνων ἀγροτῶν.
Πρὸς τοῦτο ἐντάσσω ὃλους τοὺς ἀπελθόντας Γραικούς Εὐρωβουλευτάς, εἰς ἓνα κόμμα, τὸ κόμμα τῶν «Γραικῶν Εὐρωβουλευτῶν».
 Ὃλους λοιπόν αὐτοὺς ἀλλά καὶ ὃλους τοὺς Εὐρωβουλευτάς, πλὴν τοῦ Nigel Farage, ἀποκαλῶ ὡς «πολιτικά σκουπίδια» καὶ «κοινωνικά παράσιτα» τῆς Εὐρώπης.
Ἂς ἀποδείξουν τὸ ἀντίθετον. Ἐπὶ πλέον καταγγέλω ὃλους τοὺς ἐξουσιάζοντας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ὡς διὰ τὰς μυριάδας αὐτοκτονούντων εἰς τὴν Εὐρωπαϊκήν Ἓνωσιν ἀπὸ τὸ 2008 μὲ τὴν ἒναρξιν τῆς Διεθνοῦς Οἰκονομικῆς Κρίσεως ἒως τὸ 2014, ὑπευθύνους διὰ ἐγκλήματα κατὰ τῆς Ἀνθρωπότητος.

Γεώργιος Δ. Κανελλόπουλος
Οὐψάλα Σουηδία

Ο μετεωρίτης

Τον σπρώχνουν με τα 1000. Είναι 39 ετών. 21 ετών έγινε μέλος του «κεντρώου, Partito Popolare Italiano, το 1999, 24 ετών έγινε επαρχιακός γραμματέας του κόμματος στην περιοχή της Φλωρεντίας. Το καλοκαίρι του 2004, 29 ετών ηγήθηκε της κεντρο-αριστερής συμμαχίας και εκλέχθηκε Πρόεδρος της Επαρχίας της Φλωρεντίας. Το 2009, 34 ετών εκλέχτηκε δήμαρχος Φλωρεντίας, και τωρα ανέλαβε Τόνι Μπλερ της Ιταλίας.
Ότι τον σπρώχνουν τον σπρώχνουν.
Οι «The Times of Israel» σημείωναν ότι έχει φιλοισραηλινό προφίλ. Όταν επισκέφθηκε το Ισραήλ δήλωσε: « Israel is a country that is surrounded by organizations that wish its destruction, starting with Iran. Israel has a right to live without threats ».

Και η εκτίμηση για τον Ιταλό Τόνι Μπλερ: "Renzi attended a demonstration entitled “For the Truth, for Israel,” during which Israeli and Italian flags were waved. «I don’t really know why, but he has always shown very pro-Israel ideas the few times he talked about foreign policy», said Nathan Servi, a Jewish native of Florence who has been following Renzi’s political career closely over the years. “It seems we may get a European center-left prime minister who doesn’t hate Israel after all. A slight pro-Atlanticist swing may be expected, as well as a more careful consideration of Israel’s stances in Middle Eastern policy».

ΥΓ. Έχει και μια κόρη που τη λένε Εσθήρ. Βρήκα και κάτι παλιούς του «συγγενείς» τον Raffaele και τη Stella Recchi από τη Γένοβα που βαπτίστηκαν. Όποιος ξέρει περισσότερα ας βοηθήσει.

Η απεξάρτηση

Στο ερώτημα «τα δικά μας ποια θα είναι»; Απαντώ.

Η απεξάρτηση από την παγκόσμια Χούντα της υπερ-ατλαντικής ελίτ .

Οι yesmen του Αφεντικού

Από το «έγκυρο ρεπορτάζ» του «πρώτου Θέματος».

Με το σλόγκαν «yes, we can» υποδέχθηκε ο Ρέντζι τον Ομπάμα κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου. Η φρεσκάδα του νέου Ιταλού πρωθυπουργού γοήτευσε τον Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος δήλωσε πως τον «εξέπληξε η ενέργεια και το όραμα του Ματέο».

Αφού ο Ομπάμα «γοητεύτηκε» από το «Όραμα» του Ρέντζι που είπε «yes»,
και ο τηλε-αρχηγός των τηλε-κατευθυνόμενων, μιλώντας στην πρωινή τηλεοπτική εκπομπή του ΑΝΤ1. σημείωσε πως αυτά που ο ίδιος λέει, προσιδιάζουν στις «θέσεις» του νέου πρωθυπουργού της Ιταλίας, Ματέο Ρέντζι.

Όπως γοητεύτηκε από τον Ματεο ο Ομπάμα , γοητεύτηκε με τον Σταύρο το πρακτορείο Economist που έγραψε έναν ακάθιστο ύμνο για τον 50χρονο Τήλε- αρχηγό «που γυρίζει την Ελλάδα με T-shirt, αθλητικά παπουτσια και το χαρακτηριστικό του σακίδιο, μιλώντας στους ψηφοφόρους που έχουν απαυδήσει με τους παραδοσιακούς πολιτικούς, για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, και προωθώντας την αξιοκρατία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας για τους νέους».
Ιδού η νέα Ιδεολογία. Στον Ομπάμα λέμε «Υes, we can» δηλαδή, για μια «δίκαιη Ευρώπη». Διότι, όπως υποσχέθηκε ο Ματέο Ρέντζι, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Τορίνο, από το 2015, θα αυξηθούν οι συντάξεις που είναι κατώτερες των 1.000 ευρώ, ενώ σκοπεύει να μειώσει το όριο των ετήσιων αποδοχών των μάνατζερ του δημοσίου στις 238.000 ευρώ. (Από το 2015).

Και επειδή το αφεντικό λέει ότι , «οι μούτσοι που γαμούσαμε τώρα καπετάνιοι», ο Σταύρος, κατήγγειλε τον «αριστερό λαϊκισμό», που λέει μούτσο, «μείνε εκεί, θα ψηφίσω ένα νόμο και θα γίνεις καπεταναίος».

Τα Πρόβατα που πανηγύριζαν επειδή τα έβγαλαν στην (Κρεατ)ΑΓΟΡΑ, βαλάζουν και μετά τη σούβλα και θα ψηφίσουν όπως τα συμβούλεψε το αφεντικό.
Το πρακτορείο Economist το έχει σίγουρο .Το Ποτάμι έχει μαζέψει ψηφοφόρους με ιλιγγιώδη ταχύτητα, φθάνοντας στην τρίτη θέση με ποσοστό 11-15%, μέσα σε τρεις εβδομάδες από τη σύστασή του.

21/4/14

Το Δημοψήφισμα της Σκωτίας

Με το καλό και στα δικά μας

Οι κυλιόμενες δημοσκοπήσεις στη Σκωτία, που παρακολουθούν τις «εξελίξεις» στις διαθέσεις της Κοινής Γνώμης για το δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία που θα γίνει στις 18 Σεπτεμβρίου που δημοσιεύτηκαν χθες,  έδειξαν ότι το «ΝΑΙ» στην ανεξαρτησία συνέχισε την άνοδό του και ανέβηκε στο 39%, ενώ το «ΟΧΙ», που ξεκίνησε στο 53%, όταν ανακοινώθηκε το δημοψήφισμα έχει πέσει στο 42%, και οι «αναποφάσιστοι» είναι 19%. 

  Σύμφωνα με την δημοσκόπηση της ICM για την εφημερίδα «Scotland on Sunday», το κίνημα υπέρ της ανεξαρτησίας έχει φτάσει στο 39% και χρειάζονται μόνο 3% για να κερδίσει την ανεξαρτησία, καθώς το ΟΧΙ έπεσε στο 42 % .

Η έρευνα αποκάλυψε τη σημασία της ψήφου των πολιτών της Σκωτίας η οποίοι «έχουν γεννηθεί στην Αγγλία» από τους οποίους μόνο το 28% υποστηρίζει την ανεξαρτησία. Αντίθετα αν ληφθούν υπόψη μόνον οι ψήφοι εκείνων που γεννήθηκαν στη Σκωτία, το αποτέλεσμα θα είναι συντριπτικό της Ανεξαρτησίας.

Ο κ. Μπλερ Τζέκινς, ο επικεφαλής της Εκλογικής Επιτροπής του ΝΑΙ είπε στο RIA Novosti ότι τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων δείχνουν ότι οι «γυναίκες ψηφοφόροι» και οι υποστηρικτές των «Εργατικών» μεταστρέφονται προς το ΝΑΙ και ότι «η αρνητικότητα της εκστρατείας του Γουέστμινστερ, για το ΟΧΙ είναι ο καλύτερος προπαγανδιστής του ΝΑΙ».

Η εκστρατεία του ΟΧΙ προσπαθεί να φοβίσει τους Σκωτσέζους λέγοντας του , ότι δεν θα έχουν την κάλυψη του ΝΑΤΟ, ότι θα χάσουν την λίρα και την βασίλισσα, και ότι δεν θα είναι μέλη της ΕΕ, ενώ έτσι και αλλιώς η πλειοψηφία θέλει να φύγει από την ΕΕ, αφού το σύνολο της Ευρώπης και η Σκωτία, ελέγχονται από την υπερ-Ατλαντική ελίτ της Bilderberg .Των μεγάλων τραπεζιτών με το τραπεζικό καρτέλ, των πετρελαϊκών και των άλλων μεγάλων εταιρειών και των βαρόνων των μέσων αποβλάκωσης που εκτείνονται και στις δυο ακτές του Ατλαντικού την ΕΕ και τις ΗΠΑ.

Όπως φαίνεται στη Σκωτία υπάρχουν πάρα πολλοί που θέλουν να αποσχιστούν από τη Bilderberg και την υπερ-Ατλαντική ελίτ. Και ακολουθεί η Καταλονία που προσπαθεί να ξεφύγει από την «ισπανική κυβέρνηση» όπως ακριβώς και οι Βενετσιάνοι στην Ιταλία, και πιο πρόσφατα, στην ανατολική Ουκρανία που ο κόσμος ξεσηκώνεται κατά της παγκόσμιας χούντας.

Θράσος γεννά τους τυράννους

Ο Ιούδας , ο Άννας, και ο Καϊάφας ευχήθηκαν στον Εσταυρωμένο «Χριστός Ανέστη», και στον ελληνικό λαό είπαν: Και στα δικά σας.

Τηλε-Πρόβατα και τηλε-Γουρουνάκια (Γκογίμ) Ουζέ και χοπ!

Μην ξεχαστούμε....*

Το 2013 ο τζίρος της αγοράς των αεριτζήδων ήταν μόνο 38,5 δις ευρώ, ενω το 2012 ήταν 62 δις ευρώ, και το 2011, 96 δις ευρώ, αλλά ελπίζουμε εις το μέλλον.
- 70% rise in emissions covered by emission trading by 2015.

Ο απανταχού εβραϊσμός και οι συνεργαζόμενοι οικολόγοι του Κιότο εορτάζουν αύριο Τρίτη 22 Απριλίου την Ημέρα της Γης (Tu B'Shvat).

Περισσότεροι από 1 δις. τηλε-πελάτες, δηλαδή Γουρουνάκια, από 192 χώρες θα συμμετέχουν βελάζοντας , και «θα υλοποιήσουν δραστηριότητες που προωθούν την ιδέα της βιωσιμότητας των πόλεων και της μείωσης του αποτυπώματος διοξειδίου του άνθρακα», με το σύνθημα, «Πράσινες Πόλεις».

Στο μεταξύ ο Οβριοί θα ασχολούνται με το Emissions Trading ή cap and trade που είναι «a market-based approach used to control pollution by providing economic incentives for achieving reductions in the emissions of pollutants», διότι ο καλός εβραίος βγάζει λεφτά πουλώντας και μολυσμένο αέρα κοπανιστό. 

  Οι οικολόγοι- τηλε-πελάτες , που βελάζουν και μετά το σούβλισμα, πληρώνουν πράσινο φόρο μέσω της ΔΕΗ.

*Η Διεθνής Ημέρα της Γης καθιερώθηκε το 1970

Για την επέτειο του Πήτερ Κορομηλάς

Άλλο το Γενικό και άλλο το Ειδικό

Πριν 47 χρόνια οι ΗΠΑ δια της Cia, του ΝΑΤΟ, του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας επέβαλαν μια διαφορετική βάρδια εξουσίας που αντικατέστησε τους έμμισθους πολιτικάντηδες.
Η «δικτατορία» δεν κατέλυσε το Σύνταγμα και δεν κατάργησε τα δημοκρατικά δικαιώματα του ελληνικού λαού, διότι σήμερα, εν πλήρη Ευρω-κρατία το Σύνταγμα καταπατάται βάναυσα από την Κοινοβουλευτική πλειοψηφία, η βουλή είναι κολοβή, και η δικαιοσύνη χειραγωγείται .
Αμερικανοκρατία το 1967 , αμερικανοκρατία 2014. Τίποτα δεν άλλαξε. Μόνο στην Κύπρο που είναι μακριά είχαμε «αλλαγές». Η ρίζα της συμφοράς βρισκόταν και βρίσκεται στην εξάρτηση της Πατρίδας μας.

Πέρασαν τα χρόνια, και τώρα που ζούμε στην εποχή των νέων μνημονίων και οι «δημοκρατικοί» οι «μαρξιστές» και οι «φασίστες» κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν ότι στις 21 Απριλίου 1967 δεν ανέλαβε ο ελληνικός στρατός και οι Έλληνες αξιωματικοί τις "τύχες του Έθνους",  αλλά ο Πήτερ Κορομηλάς που μας επέβαλε ένα «μνημόνιο» , στο πλαίσιο της εξάρτησης της Ελλάδας από το «ιμπεριαλιστικό κατεστημένο» των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, για να εξυπηρετηθούν πιο αποτελεσματικά τα στρατιωτικά και οικονομικά συμφέροντα των μεγάλων μονοπωλίων.
Η επέμβαση δια της Cia, του ΝΑΤΟ, του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας το 1967, ήταν λοιπόν ένα «Μνημόνιο».
Για παράδειγμα η «μεταρρύθμιση» του ασφαλιστικού συστήματος που εισηγήθηκε στον Λουκά Πάτρα η Παγκόσμια Τράπεζα είναι Dale quale η σταδιακή «μεταρρύθμιση» των κυβερνήσεων «Ευρωπαϊκού Τόξου», Καραμανλή-Αλογοσκούφη, Παπανδρέου-Goldman Sachs, Papadimos, Σαχλαμαρέλων .

Τα πάντσερ των διεθνών τοκογλύφων περνούν αλλά δεν ξεχνούν τις «σαρωτικές» μεταρρύθμισεις.

Ο Πήτερ Κορομηλάς διόρισε υπουργό Δημόσιας Τάξης στην κυβέρνηση Κόλλια τον πράκτορα Παύλο Τοτόμη, που ήταν υπάλληλος της TWA και μετά του Τομ Πάπας,  και τον υπάλληλο της Cia, Αδαμάντιο Ανδρουτσόπουλο υπουργό οικονομικων, καθώς και τους τσιφούτ- τσιφούτ Ιωάννη Ροδινό – Ορλάνδο απόγονο των κλεπτών του δανείου των Ρότσιλντ ως υπουργό Συντονισμού και τον Λεωνίδα Ροζάκη (Ρόζενστάιν) ως υπουργό Δικαιοσύνης. (Του οποίου υιός ήταν ο διάσημος (Χρήστος) Ροζάκης).

Στα ειδικότερα, υπήρξαν και οι αξιωματικοί, υπήρξε και η ΜΟΜΑ. Αλλά στα ειδικότερα. Στο υψηλό επίπεδο Πήτερ Κορομηλάς και Γκάς Αβράκωτος.

ΥΓ1. Παράκληση: Όποιος γνωρίζει ανακοίνωση της American Jewish Committee για την κατάλυση της Δημοκρατίας στην Ελλάδα να μας τη στείλει για να την μάθουμε. Έστω και αργά

  ΥΓ2. Το σύνθημα του Πολυτεχνείου Εργάτες-Αγρότες και Φοιτητές ανήκει στον Γιώργο Οικονομίδη στιχουργό του Ύμνου της 21ης Απριλίου. (Μέσα στ' Απρίλη τη Γιορτή, το Μέλλον χτίζει η Νιότη, αγκαλιασμένοι – δυνατοί, μ' Εργάτη, Αγρότη, Φοιτητή, και πρώτο τον Στρατιώτη).

Ο Πούτιν αναγνώρισε τον διωγμό των Ελλήνων της Κριμαίας

Ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε σήμερα το διάταγμα για την αποκατάσταση των, Ελλήνων, Τατάρων, Γερμανών και Αρμενίων κατοίκων της Κριμαίας που υπέστησαν διώξεις από το σταλινικό καθεστώς.
Περίπου 250.000 Έλληνες απελάθηκαν , «εν ονόματι του λαού», από το σταλινικό καθεστώς στο Καζακιστάν και στη Σιβηρία αμέσως μετά τη λήξη του παγκοσμίου πολέμου και ως το 1949, είτε ως ύποπτοι για συνεργασία με τους ΝΑΖΙ είτε ως «ύποπτοι αντισοβιετικών ενεργειών» μετά την επικράτηση των εθνικών δυνάμεων στον εμφύλιο.
Επίσης μετά τον πόλεμο είχαν απελαθεί μαζικά από την Νι-Κα-Βε-Ντε και οι 250,000 σουνίτες Τάταροι της Κριμαίας, οι οποίοι όμως είχαν συγκροτήσει εφεδρικές πολιτοφυλακές και πολέμησαν στο πλευρό των Ναζί.

Η Αλήθεια δεν έχει χορηγό (17 Απριλίου)


20/4/14

Χριστός Ανέστη

-Христос воскресе из мертвых
-Христос воскрес

19/4/14

Φως Ιλαρόν αγίας Δόξης

-Λίγο μετά τις οκτώ το βράδυ έφθασε στο Ελ.Βελ. το Άγιο Φως από το Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα που το συνόδευε ο Έξαρχος του Πανάγιου Τάφου, αρχιμανδρίτης Δαμιανός και έγινε δεκτό με τιμές αρχηγού κράτους.
Το φως υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο ο Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Νικόλαος και μετά  παραδόθηκε στους κυβερνήτες των αεροσκαφών, πολιτικών και στρατιωτικών, που  το μεταφέρανε  σε όλη τη χώρα, σε πείσμα των ΑΠΙΣΤΩΝ και ΑΝΟΜΩΝ, των τρισκαταραμένων σκυλιών και των ανθελλήνων.
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ.
ΑΝΑΣΤΗΤΩ Ο ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΟΡΠΙΣΘΗΤΩΣΑΝ ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΑΥΤΟΥ.

Προπαγάνδα και ρουφιανιά

Άνεργος, με μικρό παιδί ο «Χρυσαυγίτης» που προφυλακίστηκε επειδή δεν είχε 5000 ευρώ για εγγύηση την Μ. Πέμπτη.
Να τα δώσει ο «καλός Σαμαρείτης ΣΥΡΙΖΩΝΥΜΟΣ»

Πηγή http://www.elkosmos.gr/epikairotita/h-/kathimerinotita/14010--qq-5000-.html  

Το απόγευμα της Μ. Πέμπτης τα ΜΜΑ, μας «ενημέρωσαν» πανηγυρικά ότι ένας ακόμη «Χρυσαυγίτης» προφυλακίστηκε, προκειμένου να δημιουργηθεί η υπόνοια ότι «προέκυψαν νέα στοιχεία» για το συγκεκριμένο άτομο και έτσι «δένει» η δικαστική διερεύνηση κατά της Χρυσής Αυγής.
Ο συλληφθείς, Κωνσταντίνος Κορκοβίλης είχε περάσει από τον εισαγγελέα και είχε αφεθεί ελεύθερος «με περιοριστικούς όρους», στους οποίους συμπεριλαμβάνοταν και χρηματική εγγύηση ύψους 5000 ευρώ. Δεδομένου όμως ότι είναι άνεργος, με μικρό παιδί στάθηκε αδύνατον το να καταφέρει να μαζέψει αυτό το ποσό. Έτσι τη Μεγάλη Πέμπτη «σταυρώθηκε» από τον Αννα και τον Καϊάφα και συνελήφθη τους άνδρες της ΕΛΑΣ.
Την ίδια στιγμή που εκείνοι που κατέκλεψαν τον ελληνικό λαό αφήνονται ελεύθεροι με εγγυήσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, τα οποία φυσικά δεν έχουν κανένα πρόβλημα να δώσουν

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΑΡΝΙΑ !
-ΒΓΗΚΑΝ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΣΤΗΝ (ΚΡΕΑΤ)ΑΓΟΡΑ

ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ ,
ΗΓΓΙΚΕΝ ΓΑΡ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΑΜΝΩΝ !

Έξω πάμε καλά

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΥΡΩΒΥΖΙΟΝ:Πρώτη δύναμη το FN στη Γαλλία

Νέα δημοσκόπηση της εταιρείας Ifop, που έγινε στη Γαλλία από τις 
 9-14 Απριλίου, επιβεβαίωσε τα ευρήματα της προηγούμενης της Taylor Nelson Sofres, (για την οποία γράφαμε στις 14 Απριλίου
βλ. http://deltio11.blogspot.gr/2014/04/blog-post_3226.html ), 
  σύμφωνα με τα οποία το Εθνικό Μέτωπο οδηγεί την κούρσα των ευρωεκλογών και προηγείται στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων με 24% με σαφείς τάσεις ανόδου, που μπορεί να φτάσει το 31%.

-Στην Ιταλία η Λίγκα του Βορρά ανεβαίνει, 5,2% και στη Γερμανία η Αλτερνατίβα είναι στο 6%.

18/4/14

Κάντο όπως ο Ράσμουσεν

Για την υπεράσπιση του κ. Ηλία Κασιδιάρη

Τα μέσα ενημέρωσης της Δανίας απεκάλυψαν ότι ο ο Ράσμουσεν είχε επάνω του μαγνητόφωνο όταν συναντήθηκε το 2002 με τον Πούτιν και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ υποστήριξε ότι είχε καταγράψει τα λόγια του Πούτιν για ιστορικό ενθύμιο.

Σήμερα μαύρος ουρανός (Το μοιρολόι της Παναγιάς)

Σε Ηπειρωτική εκδοχή (από το Ελληνικό Ιωαννίνων)

Σήμερα μαύρος Ουρανός, σήμερα μαύρη μέρα,
σήμερα όλοι θλίβουνται και τα βουνά λυπούνται,
 σήμερα έβαλαν βουλή οι άνομοι οβραίοι,
οι άνομοι και τα σκυλιά κι' οι τρισκαταραμένοι
για να σταυρώσουν το Χριστό, τον Αφέντη Βασιλέα.Το Μοιρολόι της Παναγιάς είναι ένα βυζαντινό ομοιοκατάληκτο στιχούργημα λόγιας προέλευσης, που παρά τις κατά τόπους διαφορές, σε επί μέρους στοιχεία του τραγουδιού ή στη μελωδική του εκφορά, είναι διαδεδομένο σε όλο τον ελληνικό χώρο από την Κάτω Ιταλία, την Ηπειρο μέχρι τον Πόντο και την Κύπρο. Στα χωριά το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης, μετά τα δώδεκα Eυαγγέλια και την σταύρωση, οι γυναίκες παρέμεναν στην εκκλησία και ξενυχτούσαν όλο το βράδυ τον νεκρό Χριστό τραγουδώντας αυτόν τον θρήνο, ενώ στόλιζαν τον επιτάφιο.

17/4/14

Μαύρα τα οικονομικά ΝΕΑ

Αφού οι αναλυτές της Alpha Bank, στο εβδομαδιαίο δελτίο της τράπεζας, διαπίστωσαν ότι «οι ξένοι επενδυτές επενδύουν στην Ελλάδα διότι πιστεύουν ότι έγινε σημαντική πρόοδος τα τελευταία τέσσερα χρόνια όσον αφορά στην προσαρμογή της ελληνικής οικονομίας», οι άμεσες ξένες επενδύσεις στη Βουλγαρία το πρώτο δίμηνο του 2014 ανήλθαν σε 114 εκατ. ευρώ ενώ πέρσι ήταν 223.3 εκατ. ευρώ. Περίπου 50% κάτω. Τους καταστρέψαμε.

Ωστόσο,το Βουλγαρικό ΑΕΠ θα αυξηθεί φέτος κατά 1,6%, και του χρόνου 2,5%. Ενώ βελτίωση παρουσίασε και το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών που στο δίμηνο Ιανουάριου – Φεβρουαρίου έπεσε από τα 500.9 εκ. που ήταν πέρσι στα 275.8 εκ ευρώ. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου,σε φάση διαρκούς ανάπτυξης εισέρχεται και η Αλβανία που θα είναι μεγαλύτερη από τον μέσο όρο της «αναδυόμενης Ευρώπης», και το 2014 το ΑΕΠ της θα αυξηθεί με 2,1%, το 2015 με 3,3% και το 2019 θα φθάσει το 4,7%.

Οι προβλέψεις 7 γερμανικών οικονομικών think tanks που έγιναν για λογαριασμό του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομίας και Τεχνολογίας επιβεβαιώνουν αυτό που ξέρουμε, πως η έξοδος στις αγορές ήταν ένα προεκλογικό πυροτέχνημα, και τονίζουν ότι « επειδή η πλήρης αναχρηματόδοτηση του ελληνικού χρέους μέσω των κεφαλαιακών αγορών είναι απίθανη λόγω της οικονομικής αδυναμίας της θα χρειαστεί να δοθεί οικονομική βοήθεια μέσω διεθνών οργανισμών για την περίοδο 2015 -16» , και «βλέπουν» όχι το τέλος της ύφεσης αλλά συνέχιση της και το 2014 με - 0,7% και περιμένουν κάποια ανάπτυξη (1,2%) το 2015, υπό την προϋπόθεση ότι η ανταγωνιστική και αναπτυξιακή ανεργία θα διατηρηθεί στα σημερινά εφιαλτικά επίπεδα 27,8% - 27,5% και το 2014 και το 2015.

Δεν είναι μόνο αυτά τα κακά νέα. Η βελτίωση στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ήταν προσωρινή και επανήλθαμε στο μόνιμο και διαχρονικό έλλειμμα. Το πρώτο δίμηνο του 2014, το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών έφθασε στο 1 δισ. ευρώ. Τον Φεβρουάριο έφτασε στα 709 εκατομμύρια ευρώ. Η Τράπεζα της Ελλάδος το αποδίδει την αύξηση στις αυξημένες καθαρές πληρωμές για τόκους δανείων από το EFSF και το ΔΝΤ, αλλά και στην αύξηση του ελλείμματος στο εμπορικό ισοζύγιο.

ΥΓ. Όλεθρος.

Χάσαμε δυο ακόμα δικούς μας ανθρώπους

Μεγάλη Πέμπτη την ημέρα της Σταύρωσης δυο ακόμα θύματα, υπερέβησαν το «ψυχολογικό όριο» της «αναπτύξεως», του «πρωκτογενούς πλεονάσματος» και της «εξόδου στις αγορές».

Στο Βόλο, στη συνοικία Οξυγόνου ένας 77χρονος συνταξιούχος του δημοσίου κρεμάστηκε μέσα στο σπίτι του. Τον βρήκαν η γυναίκα και η κόρη του όταν γύρισαν από τα ψώνια για το πασχαλινό τραπέζι.

Στα Γιάννενα, στις 07.30 το πρωί ,στο κέντρο των Ιωαννίνων, ένας 75χρονος αφου καλημέρισε την κόρη και τη γυναίκα του και ''βούτηξε'' στο κενό από το μπαλκόνι του 3ου ορόφου και σκοτώθηκε ακαριαία.

Τετραμερής: Συμφωνία για την Ουκρανία χωρίς τον εβραικό παράγοντα

GENEVA, April 17. ITAR-TASS/. Four-party meeting has approved a document on deescalation of tension in Ukraine, Russian Foreign Minister Sergei Lavrov said.
Russia, US, EU urge all sides in Ukraine to refrain from violence, the Russian foreign minister stressed.
Russia will support OSCE mission in Ukraine towards dialogue, Lavrov noted

Ο Εβραίος ρατσιστής τραπεζίτης

Ο Εβραίος δισεκατομμυριούχος περιφερειάρχης του Dnipropetrovsk κ. Kolomoisky ανακοίνωσε σήμερα ότι προσφέρει αμοιβή 10.000 δολαρίων για το κεφάλι κάθε ρωσου «σαμποτέρ» και υποσχέθηκε να ανταμείψει τους στρατιώτες που πυροβόλησαν τους διαδηλωτές στη Μαριούπολη και ακόμ αότι προσφέρει αμοιβή βάση 200.000 δολαρίων για όποιον «απελευθερώσει» κατεχόμενο δημόσιο κτίριο.

ΥΓ.Το ερώτημα είναι ποιος θα προσφέρει 200.000 για το τομάρι του Καλομόισκι.

H Αλήθεια δεν έχει χορηγό

Σήμερα Μ. Πέμπτη ΕΚΤΑΚΤΩΣ ΣΤΙΣ 13:00 (και σε επανάληψη στις 21:00) μαζί σας η εκπομπή «η Αλήθεια δεν έχει χορηγό», ΣΤΟ AXIS RADIO!

Η Σωτηρία έρχεται.

Έλληνες πατριώτες Αδελφοί,

Εύχομαι ολόψυχα, όπως ο Άγιος Θεός πέμπει πλούσια τα ελέη του ατομικώς στον καθένα μας αλλά και στην Πατρίδα μας. Να μας απαλλάξει το ταχύτερο από τους εναγείς κυβερνώντες (πρόσθες αυτοίς κακά,Κύριε,πρόσθες αυτοις κακά τοις ενδόξοις της γής Αλληλουάριο στιχ. δ. ) και σε μας όλους τους χειμαζόμενους Ορθόδοξους Έλληνες να μας Χαρίσει την Δικαιοσύνη Του.
Εύχομαι υγεία σε όλους και στις οικογένειές σας. Καλή Ανάσταση καλό Πάσχα και καλή πνευματική Επανάσταση, για να σωθεί η Πατρίδα μας. 
  Η Σωτηρία έρχεται.
     
Χρίστος Α Αθανασόπουλος

16/4/14

ΛΑΟΣ-ΣΤΡΑΤΟΣ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΧΙΛΙΕΣ ΛΕΞΕΙΣ

            Οι φαντάροι μαζί με τους ένοπλους τρομοκράτες

Χαμός στις αγορές

Τρέχουν να προλάβουν οι επενδυτές, αλλά δεν ξέρουν τι να πρωτο-διαλέξουν.
Ελληνικό ομόλογο Σαμαροστουρνάρ, με εγγύηση  αγγλικού δικαίου ή πολεμικά ομόλογα Ουκρανίας με 9,5% ;

Για αυτό έπεσε ο χθες χρυσός από τα 1.327,50 στα 1.300,30 δολάρια την ουγγιά. 

Ξεφορτώνονται τον χρυσό για να αγοράσουν ελληνικά και ουκρανικά ομόλογα. Ουρές κάνουν.

Αλλιώς τα λογάριαζε η Cia αλλιώς τους βγήκαν

Κλαίνε οι αγορές και η διεθνής Κοινοπραξία

Ναυάγησε στα ρηχά η “αντιτρομοκρατική” επιχείρηση της Ουάσιγκτον στην ανατολική Ουκρανία.
Τα 19χρονα φαντάρια , που τα άφησε νηστικά η δοτή ψευτοκυβέρνηση του Κιέβου απάντησαν στα σχέδια του μίστερ Μπρέναν:
«Λαός –Στρατός- Δημοκρατία- Εθνική Ανεξαρτησία», και παρέδωσαν τα ΤΟΜΠ στον ουκρανικό λαό.

Στη Μόσχα έχουν πέσει κάτω από τα γέλια με τη δήλωση του Γιατσένιουκ, ότι
«η κυβέρνηση της Ρωσίας πρέπει να ανακαλέσει αμέσως τις μικτές ομάδες των υπηρεσιών ασφαλείας της, να καταδικάσει τους τρομοκράτες και να απαιτήσει να εγκαταλείψουν τα κτήρια».

Η Ναυαρχίδα του Εβραϊσμού New York Times διαπίστωσε :
«Απέτυχε η προσπάθεια της Ουκρανίας να αντιμετωπίσει τις φιλορωσικές πολιτοφυλακές».

Πάντως λεφτά υπάρχουν. Η προσωρινή κυβέρνηση για να επενδύσουν οι τσιφούτ, εξέδωσε «πολεμικά ομόλογα» 70 ημερών με επιτόκιο 9,5%, για να μπορέσει να αγοράσει βενζίνα για να κινήσει τα τεθωρακισμένα και τα φορτηγά του στρατού της και για να αγοράσει σάντουιτς για να ταΐσει τους πεινασμένους φαντάρους .

Εκλογές ευροβυζιόν

Στη Γαλλία, για να αντιμετωπίσουν την άνοδο της Μαρίν Λεπέν και του Εθνικού Μετώπου κάνουν δημοσκοπήσεις με τον Σαρκοζί που τον βγάζουν από το χρονοντούλαπο και όχι με τον σημερινό ηγέτη του UMP Ζαν-Φρανσουά Κοπέ και τον εσωκομματικό του αντίπαλο, Φρανσουά Φιγιόν. 
  Έτσι σύμφωνα με δημοσκόπηση που διενήργησε η OpinionWay ο Ολάντ, εάν γινόντουσαν τώρα προεδρικές εκλογές θα συγκέντρωνε μόλις το 19% των ψήφων, έναντι ενός 29% που θα συγκέντρωνε ο Σαρκοζί και 25% που θα συγκέντρωνε η Λεπέν. Σε περίπτωση αναμέτρησης μεταξύ του Σαρκοζί και της αρχηγού του Εθνικού Μετώπου ο πρώην πρόεδρος θα νικούσε με 67% έναντι 33% για τη Λεπέν.
Μόνο το φάντασμα του απόντος Σαρκοζί μπορεί να ανακόψει την Λεπέν. Αυτό είναι το συμπέρασμα.

ΥΓ. Βγάλτε από τον τάφο τον Εθνάρχη ρε να σώσει τη ΝΔ διότι ο Ζαγοράκης Ουκ.

Ρουφιανορεπορτάζ και πραγματικότητα

Ο «Ουκρανικός στρατός» εγκαταλείπει τους πράκτορες του ΝΑΤΟ και του ΔΝΤ και συμπαρατάσσεται με τους αντι-αμερικανούς διαδηλωτές που αντιδρούν στην εξουσία των Ολιγαρχικών , στην δοτή κυβέρνηση των ανδρεικέλων και στην αμερικανική κατοχή της χώρας τους.
Στην πόλη του Κραματόρσκ και στο Σλαβιάνσκ εμφανίστηκαν ΤΟΜΠ του Ουκρανικού Στρατού τα οποία τα παρέδωσαν τα πληρώματα τους στις δυνάμεις αυτοάμυνας και επί των οποίων κυμάτιζε η ρωσική σημαία.
Προσοχή: Δεν πρόκειται για ρωσικά ΤΟΜΠ αλλά για Ουκρανικά που παραδόθηκαν στον λαό. Δείγμα της ανυπακοής προς τον Τουρτσούνωφ.

Θυμίζω την «ενημέρωση από το Έθνος» στις 27 Μαΐου 2013. «Monde: Πώς ο Ασαντ σκοτώνει τον λαό του».
Τότε ο συριακός στρατός που μαχόταν κατά των σαλαφιστών τρομοκρατών που υποστήριζε η Δύση, «σκότωνε το λαό».
Τώρα που το καθεστώς του Κιέβου έστειλε τον στρατό να σκοτώσει τον λαό που δεν γουστάρει δάνειο από το ΔΝΤ και αμερικανική κατοχή οι ρουφιάνοι λένε: «Στόχος των επιχειρήσεων είναι να υπερασπιστούμε τους πολίτες της Ουκρανίας», δήλωσε ο υπηρεσιακός πρόεδρος Αλεξάντερ Τουρτσίνοφ», και 
 « ο Ουκρανός πρωθυπουργός Αρσένι Γιατσένιουκ δηλώνει πως η Ρωσία «εξάγει την τρομοκρατία στην Ουκρανία».

ΥΓ. Ρουφιάνοιιιιι

Ukrainian troops switch sides in Kramatorsk, travel to Sloviansk 11:36 a.m. -- The Kyiv Post's journalists on the ground are reporting that Ukrainian troops, surrounded by civilians and pro-Russian insurgents in Kramatorsk, began flying a Russian flag after speaking with the self-proclaimed mayor of Sloviansk. After defecting, the troops traveled in armored personnel carriers to Sloviansk, which is 15 kilometers north of Kramatorsk. The Ukrainian soldiers, flying the Russian flag, arrived in Sloviansk and immediately entered the city's police station. What they are doing in the station remains unclear. -- Isaac Webb & Daryna Shevchenko